Wielkie Księstwo Solardii Kraina Światła Kraina Mroku Księstwo Cyberii Kraina Czarnozamcza
START KATALOG WŁADZE LUDZIE PRAWO INFORMACJE DOŁĄCZ
ID: HASŁO:

Panujący Monarcha:
Wielki Książę Morfeusz Lucjusz Tyler

Następca Tronu:
Książę Cienia Han Solo

Zarządca Księstwa Cyberii:
Książę Cyberii Mario Riina Nati

Zarządca Krainy Mroku:
Książę Mroku Mataeus Kazis-Solo

Architekt Księstwa:
Książę Bez Ziemi Nix Xon-Tyler

Członkowie Rządu Korony

Członkowie Rządu Cyberii

Rządcy Grodów

Poul Bsky-Paenka

Jovita dama Vanhelsing-Tyler

Posłowie Korony

Posłowie Cyberii

Herold