Wielkie Księstwo Solardii Kraina Światła Kraina Mroku Księstwo Cyberii Kraina Czarnozamcza
START KATALOG WŁADZE LUDZIE PRAWO INFORMACJE DOŁĄCZ
ID: HASŁO:

Wstęp Komunikacja Historia Struktury Urzędy Życie

1.Skupiając się na rozwoju lokalnego społeczeństwa każdy mieszkaniec działa w grodzie, w którym się aktualnie znajduje - dlatego wypowiedzi też ma udostępnione w grodzie pobytu. Jeśli ktoś zechce się przeprowadzić, może dokonać tego edytując swoje dane. Codziennie każdy mieszkaniec ma do dyspozycji jeden bilet na przeprowadzkę. Kolejne przeprowadzki tego samego dnia są możliwe dopiero po zakupie nowego biletu.

2.Symulujemy wszystkie aspekty funkcjonowania państwa więc posiadamy także wirtualną walutę. Nasze pieniądze nie mają pokrycia realnej wartości. Waluta służy do opłacania usług w Wielkim Księstwie. Traktowana jest raczej jak substytut wkładu pracy w Solardie dzięki temu zachowujemy przyjemność ze wspólnej zabawy starając się nie dać wykorzystywać pracy naszych mieszkańców przez leni.

3.Awans społeczny można uzyskać na kilka sposobów. Można przyłączyć się do istniejącego rodu uzyskując od ręki obywatelstwo, wykazać się pracowitością co skutkować będzie uzyskaniem tytułu szlacheckiego lub powołaniem na urząd, oraz startować w wyborach do parlamentu dzięki czemu z poparcia obywateli otrzymuje się możliwość wpływania na losy państwa.

4.Rody zostały tworzone dla poprawy relacji miedzy mieszkańcami. Każdy członek rodu ma prawo zaprosić do Solardii znajomego realnego i przekazać mu taki sam status jaki on posiada, pamiętać jednak musi, że przez pół roku odpowiada za swojego wirtualnego potomka i musi go wprowadzić w życie naszego państwa.

5.Jeśli ktoś chce się realizować politycznie ma dwie drogi do swojego celu. Wykazać się pracowitością, co z pewnością zostanie zauważone i umożliwia awans na urząd z nominacji. Można też realizować się w parlamencie z wyborów powszechnych co daje możliwość zarówno realizacji politycznej jak i poszerzania znajomości z wyborcami.

6.Oczywiście nie samą polityką człowiek żyje dlatego poza polityką każdy mieszkaniec może realizować się społecznie w takich dziedzinach jak kultura (gazety, wydawnictwa, muzea, biblioteki, szkoły), gospodarka (bank, giełda, firmy usługowe) lub sport (manager piłkarski i inne gry sportowe)

7.Ustalamy i przestrzegamy własnych zasad - prawa Solardii. Ze względu na ilość mieszkańców i efektywność służb porządkowych w Księstwie nie mamy osobnego sądownictwa za to oficerowie gwardziści, Hetman Wielki oraz Książęta są sędziami ulicznymi. Przeprowadzają sprawy sądowe na miejscu, wydają wyroki i natychmiast ich egzekwują. Dotyczy to oczywiście tylko wyroków odwracalnych - nie dotyczy np. usunięcia mieszkańca czy kary banicji. Od wyroków sędziego ulicznego odwoływać się można do Rady Książęcej, która jednak nie ma prawa zmieniać wyroku a jedynie wydaje orzeczenie o zgodnym lub niezgodnym z prawem wyroku.

8.Etykieta - netykieta. We wszystkich wypowiedziach i przejawach naszego istnienia w Solardii starajmy się być grzeczni w stosunku do współmieszkańców. Zachowania niegodne będą karane. Do urzędników państwowych w sprawach oficjalnych należy zwracać się zgodnie z przyjętymi protokołami - nieoficjalnie nie wymaga sie specjalnego tytułowania.