Wielkie Księstwo Solardii Kraina Światła Kraina Mroku Księstwo Cyberii Kraina Czarnozamcza
START KATALOG WŁADZE LUDZIE PRAWO INFORMACJE DOŁĄCZ
ID: HASŁO:

Wstęp Komunikacja Historia Struktury Urzędy Życie

Wielkie Księstwo Solardii z racji swego charakteru oraz ustroju ma struktury feudalne. Ze względu jednak na to, iż w państwie wirtualnym największym problemem jest ilość mieszkańców - ilość urzędów jest maksymalnie zminimalizowana.

Głową państwa i zwierzchnikiem wszystkich jest Wielki Książę, który pełni swoją funkcje dożywotnio a następcę wyznacza samodzielnie.

Następcą tronu jest Książę Cienia, który w wielu kwestiach może zastępować głowę państwa - jest prawą ręką Wielkiego Księcia, a także odpowiada za sprawy zagraniczne i przewodniczy Radzie Książęcej.

Książę Światła i Książę Mroku opiekują się krainami Krony Solardyjskiej i odpowiadającymi im grodami. Wyznaczają także rządców poszczególnych grodów.

Książę Cyberii opiekuje się Księstwem Cyberii, grodami w Księstwie Cyberii a także jest zwierzchnikiem Rządu i Sejmiku Cyberii.

Książę Bez Ziemi nie posiada żadnej władzy wykonawczej, jest natomiast najważniejszą osobą w sprawach technicznych projektów państwa.

Wszyscy książęta należą do Rady Książęcej, która jest jednocześnie organem doradczym Wielkiego Księcia, izbą wyższą parlamentu a także sądem najwyższym ? apelacyjnym.

Kanclerz przewodniczy zarówno Sejmikowi jak i Rządowi, odpowiada za kierunki rozwoju wewnętrznego kraju. Kanclerzem zostaje poseł, który uzyskał najwięcej głosów w wyborach do Sejmiku.

Sejmik składa się z trzech posłów ? w tym jeden jest jednocześnie Kanclerzem. Sejmik jest izbą niższą parlamentu i reprezentuje interesy obywateli.

Rząd składa się z trzech ministrów i Kanclerza. Realizuje kierunki rozwoju kraju i bieżącą administrację. Ministrowie mają wyznaczone obowiązki zgodnie z konstytucją.

Księstwo Cyberii posiada autonomiczny Rząd i Sejmik.

Hetman Wielki jest głównodowodzącym armii zwanej Gwardią Solardii. Podlegają mu gwardziści zarówno oficerowie jak i poborowi. Oficerowie Gwardii Solardii są jednocześnie sędziami ulicznymi ? przeprowadzając proces sądowy bezzwłocznie, nawet na miejscu zdarzenia.