Wielkie Księstwo Solardii Kraina Światła Kraina Mroku Księstwo Cyberii Kraina Czarnozamcza
START KATALOG WŁADZE LUDZIE PRAWO INFORMACJE DOŁĄCZ
ID: HASŁO:

Wstęp Komunikacja Historia Struktury Urzędy Życie

W 1995 roku został założony gród Evilstone. Jako wolne miasto rozwijał się i przyjmował coraz to nowszych i aktywnych mieszkańców. Miasto choć założone przez kilku znajomych nie miało typowego ośrodka władzy. Nad stronami piecze sprawował sir Bob Ethernberry ale nikt nikomu nie narzucał odgórnych przepisów. W czasie rozkwitu w 1996r w mieście działało wielu pisarzy, których dzieła złożone są w czytelni. W 1997r. główni działacze tj. Psorek, sir Bob Ethernberry i Artezard stworzyli pewną grupę w realnym życiu a miasto po ich stracie popadało w niełaskę. W tym też roku do miasta z grupą przybyszów dotarł Morfeusz. Nie zdziałał wiele bo miasto upadło. Nie zrażony tym próbował reanimować miasto. W 2000 roku zawitał on do Dreamlandu i po pewnym czasie przeniósł tradycje Evilstone na nowy grunt. Na nowe tereny dotarło też niewielu współmieszkańców Evilstone gdzie wraz z miejscowymi mieszkańcami rozwijali jedną z prowincji Dreamlandu. Za zasługi na rzecz rozbudowy kraju w 2001 roku utworzono z ziem prowincji i włości Evilstone - za zgodą pierwotnych twórców - Księstwo Solardii. Od czasu gdy Morfeusz został Księciem Solardii rozpoczęła się odbudowa osady Evilstone w granicach Solardii.

Solardia rozwijała się na tyle prężnie, że zaczęła konkurować o hegemonie w Królestwie z pozostałymi czterema prowincjami. Odzwierciedleniem tego w oczach pozostałych prowincji były umowy prowincjonalne Solardii - umowa reprezentacyjna z Księstwem Furlandii i unia gospodarcza z Republiką Weblandu. W lecie 2001 roku, tak jak pozostałe prowincje, Solardia stała się areną wojny domowej zwanej Buntem Namiestników, którzy po powrocie Króla do kraju odmówili zgody na powrót do skostniałych starych struktur sprzed rozbudowy Królestwa. Efektem tego burzliwego czasu stała się nowa konstytucja, która wprowadzała ustrój federalny z szeroka autonomia prowincji. Niestety Solardia w tym trudnym czasie straciła umowy z Furlandia i Weblandem oraz straciła pozycje jednego z liderów. Z tego też powodu po wojnie domowej, gdy jedna z wysp Morlandu - Kastoria - ogłosiła secesje i chęć przyłączenia się do Solardii, w obawie przed konsekwencjami - marginalizacją, odwetem i dalszymi utratami wpływów - Solardia pozostała bierna nie dając się sprowokować w lokalnym konflikcie morlandzkim. Kolejne lata upływały na czasem szybszym a czasem wolniejszym rozwoju coraz bardziej rozwijając autonomię co było solą w oku władz federalnych. Jednym z ważnych wydarzeń pośrednio związanych z Księstwem były zmiany na tronie Królestwa. W 2002 roku abdykował Król Tombond na rzecz eMBe'go - wcześniej Namiestnika Weblandu, który blisko współpracował z Morfeuszem w czasie Unii Gospodarczej i rewolucji. Prawdopodobnie z racji wzajemnego zaufania i wcześniejszej współpracy w 2004 roku Król eMBe abdykował na rzecz Morfeusz Tylera - Ksiecia Solardii. Nominacja ta nie została jednoznacznie pozytywnie przyjęta przez sporą część poddanych. Na domiar złego do sporu włączył się król senior Tombond wskazując własnego kandydata Edwarda Kriega. Niepoprawny spór władców doprowadził do destabilizacji Królestwa. Spór otarł się o Sąd Królestwa, który wydał salomonowy wyrok utrzymujący tytuł Króla po stronie eMBe z nakazem wpierw zmiany edyktu wydanego przez seniora. W kuluarowych rozmowach Morfeusz Tyler i Edward Krieg świadomi uporu Króla eMBe'go w nominacji oraz niezadowolenia społecznego z zaistniałej sytuacji uzgodnili wzajemnie, że zaproponują swoim protektorom wspólnego, niezależnego i szanowanego kandydata - Atura Piotra Wewiórę. Tym sposobem w lutym 2004 roku na tron wstąpił Król Artur I Piotr. Nowy Król konsekwentnie dążył do wzmocnienia władzy królewskiej by więcej sytuacji destabilizujących ten urząd nie było. Konsekwencją więc zbytniej regionalizacji stał sie ruch kontrreformatorski z roku na rok zwiększający wpływy władzy federalnej. Aby Solardia nie została uznana za separatystyczny region władze i mieszkańcy postanowili przebudować Księstwo w duchu jedności z Królestwem. Powstały nowe strony internetowe Księstwa, do godła Solardii dołączył czerwony orzeł - godło Dreamlandu, oraz po raz pierwszy w pełni zaprojektowano i zbudowano strony stolicy Królestwa oraz Pałacu Królewskiego w prezencie dla władcy. Niestety, niedługo po tych wydarzeniach w kwietniu 2005 roku wybuchł konflikt na linii Federacja - Księstwo a przyczyną była chęć przejęcia przez władze federalne zwierzchnictwa nad solardyjskim Uniwersytetem Słońca. Konsekwencją konfliktu stało sie odwołanie Morfeusza Tylera z urzędu Księcia Solardii. Paradoksem jest fakt, iż pod pretekstem utraty zaufania do Księcia, z urzędu odwołał go sam Król Artur I Piotr. Mieszkańcy Solardii, którzy tyle pracy włozyli w przebudowę, rozwój i prezent dla Króla, stanęli murem za Morfeuszem choć sam zainteresowany ustąpił z urzędu przekazując klucze wskazanemu przez Króla następcy. Kanclerz Solardii - Boguś Cubalibre - zmienił zamki i nie uznał dymisji. Baridas jedna z nowych prowincji Dreamlandu - choć nadal na prawach kolonii - utraciła jedynego sojusznika w uzyskaniu pełnych praw federalnych, natomiast Eryk Książę Furlandii obawiał się, że będzie następny do usunięcia. Z tego powodu Solardia pod przewodnictwem Kanclerza, Furlandia i Baridas ogłosiły secesję i proklamowały utworzenie Konfederacji Dreamlandzkiej proponując Królowi Dreamlandu objęcie urzędu reprezentanta Konfederacji. Wszyscy Solardyjczycy w proteście złożyli dymisje ze wszelkich urzędów federalnych jakie pełnili. Po około 3 tygodniach wojny secesyjnej Republika Baridas uzyskała pełną niepodległość, Księstwo Solardii uzyskało niepodległość lecz wszelkie włości, twórczość, nazewnictwo, mieszkańcy itd. zgodnie z umową przeniesiono na nowe wyspy na południe od Królestwa. Mieszkańcy Furlandii odpłyneli z Solardyjczykami, jednak musieli pozostawić całą spuściznę furlandzką w Królestwie.

Solardia podkreślając swoja niepodległość zmieniła nazwę na Wielkie Księstwo Solardii oraz zasiedliła cztery nowe wyspy, z czego jedną - Cyberię - uzyskała drogą cesji od ostatniego Rządu Emigracyjnego dawnej Konfederacji Cyberii. Księstwo jako nowe, niepodległe państwo wirtualne zaczęło bliską współpracę ze swoim najbliższym sojusznikiem Republiką Baridas tworząc razem KonfederacjęJuweńską do której w niedługim czasie przyłączyła się Restimora Gryfinlandii. Wewnętrznie Solardia stworzyła unitarny - rzadko spotykany w państwach wirtualnych - podział administracyjny oparty na trzech krainach historycznych - Światła, Mroku i Cyberii. Początkowo intensywny rozwój wewnętrzny jak i w przestrzeni międzypaństwowej został nieco zahamowany gdy upadła Gryfinlandia a jej spuścizna została przekazana Konfederacji Juweńskiej. Kluczem do dalszego rozwoju miało stać sie połączenie Solardii i Baridasu w dualnej monarchii pod przewodnictwem przyszłego Króla Baridasu przy jednoczesnej zmianie ustroju republiki. Współprace zawieszono a rozbudzone idee rojalistyczne doprowadziły do przewrotu w Baridasie i podziału na Królestwo i Republikę Baridas. Ostatecznie Baridas został królestwem występując z Konfederacji Juweńskiej. Część aktywnych mieszkańców uciekła do Solardii zasiedlając Cyberię. W dowód uznania za wkład w rozwój Cyberia uzyskała autonomię w ramach Solardii. Wydawać by sie mogło, że wszelkie przeciwności zostały pokonane i rozwój powinien być wręcz wzorcowy. Zagrożeniem okazały się ruchy odśrodkowe. Począwszy od 2007 roku Solardia przeżyła kilka buntów i prób secesji. Pierwszym okazał sie bunt ówczesnego Kanclerza Bogusia Cubalibre, gdzie on i jego poplecznicy domagali się abdykacji sugerując, że Książę Morfeusz blokuje pozytywne działania w państwie. Bunt został stłumiony a Boguś wraz z poplecznikami uciekł z Solardii. Kolejnym okazał się bunt Rządcy Xantium - Szkodiego, który próbował dokonać secesji części ziem z grodem Xantium tworząc tzw. Erdonję. Także i ten bunt został stłumiony ale Szkodi pozostał w Solardii i nadal sprawował urząd rządcy. Następną zdradą okazał się czyn Rządcy Zistaru - Nevdacila, który przekupiony przez możnych z Księstwa Sarmacji chciał przyłączyć gród Zistar właśnie do Sarmacji. Gród został opanowany i do secesji nie doszło, natomiast Nevdacil uciekł do Sarmacji, gdzie otrzymał urząd burmistrza miasta Margon. W czasie wojen domowych Solardia straciła głownie na aktywności zwykłych obywateli, co skutkowało postępującym marazmem zarówno wśród samych mieszkańców jak i u władzy. Wykorzystując tragiczna sytuację Solardie najechały wojska Nowej Furlandii - państwa założonego przez potomków Furlandczyków z secesji, pod przewodnictwem banity Bogusia Cubalibre. atak odparto i Wielkie Księstwo opanowało własne terytorium, jednak bezpowrotnie utraciło na rzecz Nowej Furlandii dotychczas administrowane Miedzynarodowe Lotnisko Państw Wirtualnych. Ostatnią z wielkich tragedii stała się próba secesji Cyberii. Czynu tego próbowały dokonać Lidia Summer - aktywna działaczka solardyjska, Margerita księżniczka Vivian de Vasco - była Księżna Cyberii, oraz Margo - ambasadorka Sarmacji w Solardii. Na szczęście próba stworzenia tzw. Republiki Babskiej na Cyberii nie powiodła się. Praktycznie wykrwawione państwo z utraconym potencjałem aktywnych mieszkańców i zmęczonymi permanentną przepychanka i wojna domową władzami, zamierało i de facto upadało w swej istocie. Próby reanimacji struktur władzy kilkakrotnie upadały. Zorganizowana w 2010 roku Kampania Handlowa, która miała na celu promocje państwa i sprowadzenie aktywnych mieszkańców, nie przyniosła spodziewanych efektów i kraj staczał sie w niebyt.
W 2011 roku na wyspę Cyberia dotarły Kampanie Handlowe ze Stołocka. Państwo to uznało, że tereny są niezamieszkałe i opuszczone więc starało się je zasiedlić i wcielić do siebie. Próba ta spowodowała opór dotychczas uśpionej społeczności lokalnej. Ostatecznie Władze Solardii doszły do porozumienia ze Stołockiem, że najeźdźcy wycofają się z Cyberii jeśli Solardia dokona skutecznej rekolonizacji wyspy. Solardia wyspę odzyskała a wkład w jej rozwój spowodował, że według przyjętej nowej konstytucji kraina została podniesiona do rangi Księstwa Cyberii w unii Wielkiego Ksiestwa Solardii. Od tego czasu Wielkie Księstwo Solardii włada wszystkimi swoimi czterema wyspami włącznie z Cyberią jednak obecnie jako zjednoczone Wielkie Księstwo Solardii w którego skład wchodzą Korona Solardyjska i Księstwo Cyberii.