Wielkie Księstwo Solardii Kraina Światła Kraina Mroku Księstwo Cyberii Kraina Czarnozamcza
START KATALOG WŁADZE LUDZIE PRAWO INFORMACJE DOŁĄCZ
ID: HASŁO:

Witaj w Wielkim Księstwie Solardii, państwie wirtualnym z najdłuższą historią. Jesteśmy społecznością internetową - mikronacją - symulującą prawdziwe struktury państwa. Życie w naszej społeczności opiera się o pewne fundamenty tj. historię, kulturę, ekonomię, politykę oraz sport i rekreację. To nasza społeczność kreuje zasady i kierunek rozwoju. Każdy kto z nami zamieszka otrzyma możliwość rozwinięcia swojej wyobraźni i własnych ambicji. Państwo wirtualne to nie tylko świetna zabawa i mile spędzony czas, to także możliwość sprawdzenia się w roli odmiennej od świata rzeczywistego. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzania czasu.

FORUMIX - oficjalny środek komunikacji społecznej w Solardii


Baza Prawna - ogłoszenia urzędowe

[2015/03/16 ] § Wypowiedzenie traktatu z Królestwem Hasselandu
[2015/01/20 ] § KONWENCJA o prawie morza sporządzona w Dreamopolis dnia 23(...)
[2015/01/20 ] § KONWENCJA w sprawie międzynarodowej standaryzacji kartogra(...)
[2015/01/05 ] § Dekret Książęcy w sprawie wydania Aktu Inkorporacji Wyspy (...)
[2013/10/01 ] § TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMA(...)

Herold